За нас

„Дейта Системс Инженеринг” ЕООД е компания развиваща се в областта на информационните технологии и иновациите. Ние знаем, че успеха зависи изключително от доверието на нашите клиенти и партньори, затова отзивчивостта и професионализмът са определящи в нашата работа.

ОСНОВАВАНЕ И РАЗВИТИТЕ
„Дейта системс инженеринг“ ЕООД е сравнително млада компания, основана през 2007 г. Компанията започва своята дейност в областта на структурни кабелни системи, изграждане на системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа, като впоследствие разширява дейността си и в областта на информационните технологии и иновации. Важен аспект от развитието на дружеството е и неговата научно-изследователска и новаторска дейност.

НАШАТА ЦЕЛ
Да предлагаме на висококачествени продукти и услуги. Компетентно, надеждно и своевременно съдействие на клиентите в процеса на търсене и намиране на най-удачните решения, както при внедряване на нови продукти и услуги, така и при установяване и решаване на проблеми в областта на информационните технологии.

СТРУКТУРА
Фирмената структура е организирана така, че клиентите ни да могат да разчитат на максимално съдействие за решаване на информационните си проблеми на всеки етап – от предварителните консултации и доставки, до внедряването и поддръжката.

ПЕРСОНАЛ
Компанията осъществява дейността си чрез свой екип от висококвалифицирани и амбициозни млади хора – мениджъри, консултанти, хардуерни инженери, програмисти, икономисти. Всеки служител се приема след внимателен подбор и детайлно проучване на личните и професионални качества.

КВАЛИФИКАЦИЯ
Професионализмът на нашите специалисти стои в основата на успеха ни. Затова отдаваме изключително голямо значение на тяхната квалификация. Служителите ни участват в програми за регулярни обучения. Нашите инженери и консултанти притежават сертификати от Microsoft, IBM, Cisco и др., като целта е правилно да се идентифицират и удовлетворят изискванията на клиентите.

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
Фирмената дейност е обхваната от система за управление на качеството, функционираща в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2000. Системата е внедрена за следните дейности:
– Дистрибуция, предоставяне на услуги, инсталиране, конфигуриране, гаранционно и извънгаранционно обслужване на компютърни и комуникационни системи;
– Проектиране, дистрибуция, предоставяне на услуги, инсталиране, конфигуриране, гаранционно и извънгаранционно обслужване на системи за сигурност, системи за безопасност, структурни кабелни системи, системи свръхниско напрежение, слаботокови инсталации;
– Аутсорсинг на дейности и одит на компютърни, комуникационни системи, системи за сигурност и безопасност, системи свръхниско напрежение.

ПРОДУКТИ, РЕШЕНИЯ, УСЛУГИ

Продажби. Пълна гама компютърна, периферна и офис техника, мрежово и комуникационно оборудване, устройства за съхранение на данни, непрекъсваеми токозахранващи устройства, системен и приложен софтуер и др. Доставката и инсталирането на продуктите се извършва на място при клиента и са съпроводени с необходимото начално обучение.
Лизинг и разсрочено плащане. Гъвкави схеми за плащане на стоки и услуги, включително и чрез директни лизингови договори на клиента с IBM.
Тези договори се осъществяват с нашето пълно съдействие, като ние поемаме и всички ангажименти по доставката и поддръжката на техниката. От финансова гледна точка, лизингът с IBM е изключително изгодна форма за доставка на компютърна и сървърна техника.

Решения. Реализиране на широк спектър решения – компютърни мрежи, свързване на сървъри в клъстер, проектиране, инсталация и настройка на хетерогенни системи, виртуални частни мрежи, системи за управление на предприятия, ИТ инфраструктура и бази данни, корпоративни договори за използване на софтуерни лицензи, системи за съхранение и защита на информация, непрекъсваеми електрозахранвания, изграждане на телекомуникационни системи, видеонаблюдение, контрол на достъп, паркинг зони и много други специфични решения.

Услуги. Одит, инсталиране, настройка и надграждане (upgrade) на технически и софтуерни продукти и системи, демонстрации и обучения, проектиране, изграждане и поддръжка на локални и глобални компютърни мрежи, проектиране, изграждане и сертифициране на структурни кабелни системи, изграждане и поддръжка на системи за видеонаблюдение, контрол на достъп, паркинг системи.

Консултации. Нашите специалисти оказват компетентно и навременно съдействие за решаване на технически и търговски въпроси – избор на концепция, тип и модел устройства, решаване на специфични софтуерни и хардуерни проблеми, възможности за надграждане (upgrade), съвместимост, производителност, схеми на плащане.

Поддръжка на Microsoft продукти
Като партнъор на Microsoft, ние предлагаме на клиентите си изграждане и поддръжка на решения, на продуктите на Microsoft, извършвана от сертифицирани инженери, която включва:
– Демонстрации на продуктите на Microsoft, както и на готови решения на базата на последните.
– Разработване на конкретни оптимални решения
– Консултации
– Техническа поддръжка
– Разрешаване на проблеми, свързани с работата на приложения, работещи в Microsoft среда

РАЗРАБОТКА НА СОФТУЕР
Фирмата разполага със софтуерен екип, който може да изпълни всяко по-специфично софтуерно виждане на своите клиенти.
Основен продукт на софтуерният екип е Интегрирана система за сигурност и безопасност. За тази своя разработка фирмата получава патент. Това е система, предназначена за обслужване на дейности на фирми в областта на сигурността. Системата е изградена така, че да може да интегрира в своята платформа различни системи като видеонаблюдение, контрол на достъп, пожароизвестяване и други IP базирани системи.

РАЗРАБОТКА НА ХАРДУЕР
Нашите специалисти имат сериозен опит в инсталирането, поддръжката и ремонта на компютърна и офис техника. Техните познания позволяват разработването на хардуерни устройства с компоненти на световноизвестни компании. Точно техните разработки доведоха до регистрацията на втория патент в областта на комуникациите и мултимедията.

ПАЗАРНА НАСОЧЕНОСТ НА ФИРМАТА
– Видеонаблюдение
– Контрол на достъп
– Пожароизвестяване
– Паркинг системи
– Компютърни системи
– Комуникации