НОВИНИ

Партньор на Lenovo

Партньор на Lenovo

На 12.08.2011 „Дейта системс инженеринг“ ЕООД получи разрешение да разпространява персоналните компютърни системи на Lenovo. Тази стъпка е първият резултат за разширяване на дейността на компанията и придобиване на компетенции от значение за нашите клиенти.