Консултации и Одит

„Дейта Системс Инженеринг“ е надежден партньор, когато имате нужда от консултации в областта на информационните системи и системите за сигурност. Нашите компетенции ни позволяват да направим задълбочен анализ на системите, които използвате, и да предложим варианти за тяхното подобряване. Като следващ етап на сътрудничество предлагаме проектиране плюс внедряване или контрол върху трети изпълнител.

Ако искате независимо мнение или търсите доверие „Дейта Системс Инженеринг“ може да бъде одитор съгласно международните стандарти в областта на информационните технологии.