МРЕЖИ

„Дейта системс инженеринг“ има компетентни специалисти да проектира, изгражда и поддържа компютърните мрежи на своите клиенти в целия им спектър – локални и глобални, жични и безжични, с особено внимание към мрежовата сигурност. Използваме основно продуктите на световния лидер CISCO, като за малки мрежи предлагаме устройствата на NETGEAR.

Чрез прилагане на водещите практики на CISCO ние гарантираме качество, надеждност и сигурност на мрежите на нашите клиенти.