ПРОЕКТИРАНЕ

„Дейта Системс Инженеринг“ предлага на своите клиенти проектиране на системи в цялата гама на своите компетенции:

  • Структурни кабелни системи
  • Мрежи
  • Персонални компютърни системи
  • Сървъри и сториджи
  • Контрол на достъпа
  • Паркинг системи
  • Видеонаблюдение
  • Пожароизвестяване
  • Сигнално охранителна техника
  • Комплексни системи с интеграция

За нуждите на инвестиционното проектиране разполагаме с възможности за предоставяне на услуги съвместно с наши партньори.