НОВИНИ

Проекти на летище Бургас

Проекти на летище Бургас

Нова сграда за административни цели

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, който управлява на концесия Летище Бургас и Летище Варна, е с амбициозна програма за изграждане на нови терминали и на двете летища. За целта трябва да се разчисти работната площадка, на която се намират някои важни за функционирането на летище Бургас сгради. След изграждане на опорна комуникационна оптична и телефонна инфраструктура на летището през 2010 г. „Дейта системс инженеринг“ ЕООД спечели и проекти за свързване към опорната мрежа на новите постройки, където ще бъдат преместени службите от предназначените за събаряне сгради. Такива са новата сграда за административни цели (на снимката) и складът за карго.