Решения

МРЕЖОВИ РЕШЕНИЯ

Локални мрежи – LAN

„Дейта системс инженеринг“ проектира, изгражда и поддържа локални мрежи на своите клиенти като прилага най-добрите световни практики. С използването на комутатори на световния лидер CISCO постигаме висококачествена мрежа с изключително ниски експлоатационни разходи. Прилагането на устройства от NETGEAR препоръчваме при малки мрежи със слабо натоварване.

 

Териториално разпределени връзки – WAN

С посредничеството на телекомуникационните оператори предлагаме богати възможности за свързване на вашите териториално разпределени сгради, офиси, складови и производствени бази, независимо от техните локации. Решенията варират в зависимост от вашите потребности от виртуална мрежа VPN върху интернет до наети телефонни линии или оптични влакна dark fibre.

 

Връзки с интернет доставчици

Колкото и да е просто връзките с интернет доставчици са от изключително значение за всяка компания. Нашите компетенции са насочени към консултиране на нашите клиенти за избор от гамата варианти, които се предлагат на пазара, да конфигурираме крайните устройства според очакваната функционалност – от „просто достъп до интернет“ до изграждане на резервираност между двама интернет доставчици със системи за защита и следене на трафика.

 

Мрежова сигурност

Бизнесът вече зависи изцяло от свързаността на неговите служители, както по между си, така и с външния свят. В потоците от информация трудно може да се прецени кое е добро и кое злонамерено. С прилагането на добрите практики за мрежова сигурност гарантираме на нашите клиенти спокойствие и увереност в комуникациите с партньори, вътре в организацията, при сърфиране в интернет.

 

Безжични комуникации

Казват, че по-добро от жица няма. Да, но не навсякъде може да се изтегли кабел, а когато нямаш време търсиш безжичната алтернатива WiFi. „Дейта системс инженеринг“ ще ви предложи решение според изискванията. Богатството от възможности започва със стандартна точка за безжичен достъп или комуникация точка-точка между две съседни сгради, за да стигне сложна мрежа от безжични точки с централизирано управление или пренос на данни на километри разстояние.

СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ

„Дейта Системс Инженеринг“ проектира, изгражда и поддържа системи за сигурност с използване на най-добрите производители:

Всяка система сама за себе си изпълнява своите задачи по предназначение. Има различни производители в различни класове, които са подходящи за различни клиенти.

„Дейта Системс Инженеринг“ може да добави допълнителна стойност към решенията за сигурност на своите клиенти чрез интеграциямежду отделните системи. Ето няколко примера за интеграция между системи.

Контрол на достъпа – Видеонаблюдение

Служителят по сигурността проверява подозрително събитие „преминаване през точка за достъп“. С натискане на мишката в системата за контрол на достъпа той получава изображение на камера от системата за видеонаблюдение, която е свързана с тази точка за достъп, за указаните дата и час на събитието.

Пожароизвестяване – Контрол на достъпа – Видеонаблюдение

Алармен сигнал от системата за пожаро известяване предизвиква отключване на всички точки за достъп в съответната зона, за да може персонал и посетители безпрепятствено да напуснат зоната. В същото време на екрана на системата за видеонаблюдение автоматично се извежда камерата, която е свързана с датчика, активирал алармата, за да може да се оцени размера на щетите и да се предприемат допълнителни адекватни действия.

Контрол на достъпа – СОТ система

Напускането на помещение от всички служители през точка за контрол на достъпа автоматично активира СОТ системата. При влизане на оторизирано лице СОТ системата автоматично се деактивира.Издаване на алармен сигнал за нарушение на зона автоматично заключва всички точки за достъп в тази зоната.