МРЕЖОВИ РЕШЕНИЯ

Локални мрежи – LAN

„Дейта системс инженеринг“ проектира, изгражда и поддържа локални мрежи на своите клиенти като прилага най-добрите световни практики. С използването на комутатори на световния лидер CISCO постигаме висококачествена мрежа с изключително ниски експлоатационни разходи. Прилагането на устройства от NETGEAR препоръчваме при малки мрежи със слабо натоварване.

 

Териториално разпределени връзки – WAN

С посредничеството на телекомуникационните оператори предлагаме богати възможности за свързване на вашите териториално разпределени сгради, офиси, складови и производствени бази, независимо от техните локации. Решенията варират в зависимост от вашите потребности от виртуална мрежа VPN върху интернет до наети телефонни линии или оптични влакна dark fibre.

 

Връзки с интернет доставчици

Колкото и да е просто връзките с интернет доставчици са от изключително значение за всяка компания. Нашите компетенции са насочени към консултиране на нашите клиенти за избор от гамата варианти, които се предлагат на пазара, да конфигурираме крайните устройства според очакваната функционалност – от „просто достъп до интернет“ до изграждане на резервираност между двама интернет доставчици със системи за защита и следене на трафика.

 

Мрежова сигурност

Бизнесът вече зависи изцяло от свързаността на неговите служители, както по между си, така и с външния свят. В потоците от информация трудно може да се прецени кое е добро и кое злонамерено. С прилагането на добрите практики за мрежова сигурност гарантираме на нашите клиенти спокойствие и увереност в комуникациите с партньори, вътре в организацията, при сърфиране в интернет.

 

Безжични комуникации

Казват, че по-добро от жица няма. Да, но не навсякъде може да се изтегли кабел, а когато нямаш време търсиш безжичната алтернатива WiFi. „Дейта системс инженеринг“ ще ви предложи решение според изискванията. Богатството от възможности започва със стандартна точка за безжичен достъп или комуникация точка-точка между две съседни сгради, за да стигне сложна мрежа от безжични точки с централизирано управление или пренос на данни на километри разстояние.