СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ

„Дейта Системс Инженеринг“ проектира, изгражда и поддържа системи за сигурност с използване на най-добрите производители:

Всяка система сама за себе си изпълнява своите задачи по предназначение. Има различни производители в различни класове, които са подходящи за различни клиенти.

„Дейта Системс Инженеринг“ може да добави допълнителна стойност към решенията за сигурност на своите клиенти чрез интеграциямежду отделните системи. Ето няколко примера за интеграция между системи.

Контрол на достъпа – Видеонаблюдение

Служителят по сигурността проверява подозрително събитие „преминаване през точка за достъп“. С натискане на мишката в системата за контрол на достъпа той получава изображение на камера от системата за видеонаблюдение, която е свързана с тази точка за достъп, за указаните дата и час на събитието.

Пожароизвестяване – Контрол на достъпа – Видеонаблюдение

Алармен сигнал от системата за пожаро известяване предизвиква отключване на всички точки за достъп в съответната зона, за да може персонал и посетители безпрепятствено да напуснат зоната. В същото време на екрана на системата за видеонаблюдение автоматично се извежда камерата, която е свързана с датчика, активирал алармата, за да може да се оцени размера на щетите и да се предприемат допълнителни адекватни действия.

Контрол на достъпа – СОТ система

Напускането на помещение от всички служители през точка за контрол на достъпа автоматично активира СОТ системата. При влизане на оторизирано лице СОТ системата автоматично се деактивира.Издаване на алармен сигнал за нарушение на зона автоматично заключва всички точки за достъп в тази зоната.