Контрол на достъпа

Kонтролът на достъпа като система за сигурност е електронна система за предоставяне на достъп на входовете и изходите на контролирани сгради, помещения, открити зони, паркинги и др. Тя елиминира необходимостта от персонал за обезпечаване на контрола. Оторизираните лица получават индивидуални карта или чип, чрез които се представят на точката достъп. Правата за преминаване през точки за достъп се задават предварително обикновено чрез компютър, който контролира цялата система. Като допълнение системата за контрол на достъпа може да се използва и за контрол на работното време.

„Дейта Системс Инженеринг“ е сертифицирана да изгражда системи за контрол на достъпа на водещия производител Paxton Access Ltd. Чрез уникалното разнообразие на контролери, четци, ключалки и други устройства постигаме изключителна гъвкавост за задоволяване на всяко изискване на нашите клиенти. Предимство на системата е предлагането на безплатен софтуер с множество функции. Професионалната версия на управляващия софтуер „Net2 Pro“ предоставя допълнителни възможности за подобряване сигурността и интеграцията с други системи.