Пожароизвестяване

„Дейта Системс Инженеринг“ проектира и изгражда системи за пожароизвестяване, които играят съществена роля в защитата на хора и имущество от пожар.

Ранното откриване на дим или пламък са в основата на надеждната и ефективна съвременна система за известяване при пожар. Разделянето на зони, използването на комбинация от датчици, интеграцията с други системи (като контрол на достъпа) са част от характеристиките на системите, които предлагаме на нашите клиенти.