Сигнално охранителна техника

Сигнално-охранителната техника е предназначена за защитa на хора и имущество при неоторизирано нарушаване на защитения периметър. Системата функционира като сигнализира за проникване чрез разнообразни видове датчици: за движение, вибрации, отваряне/затваряне и др.

Екипът на „Дейта Системс Инженеринг“ проектира индивидуално решение за всеки клиент с възможности за разширение и интеграция с други системи за сигурност.