Видеонаблюдение

В последните години видеонаблюдението се радва на сериозно развитие и намира все по-широко приложение. IP базираните системи за видеонаблюдение вече вземат превес поради невероятното си качество с възможности за HDTV резолюции и функционални характеристики недостъпни за аналоговите системи.

„Дейта Системс Инженеринг“ предлага на своите клиенти проектиране и изграждане на системи за видеонаблюдение с използване на най-добрите производители:

Ключови за успеха на проекта са редица фактори, на които намираме съвметно решение с ползователите на системата. Най-често ситемите за видеонаблюдение се използват от службите за сигурност. Друг тип приложение е наблюдение и контрол на работните процеси за обезпечване на качество и ефективност. Важни елементи са изискванията за работа на открито, нощен режим, отдалеченост на наблюдавания обект, необходимост от разпознаване на детайли, лица или банкноти. От значение са също желанията за запазване на записите за определен период от време. Вече е нормално да се използва системата и през интернет. Изграждане на център за сигурност с интеграцията на различни системи се възприема от нашите клиенти като значима препоръка, която превръщат в цел чрез пилотни инсталации с поетапно развитие и надграждане на системите.