НОВИНИ

Aвтоматизирана паркинг система на летище Бургас

През месец Mарт фирма „Дейта Системс Инженеринг“ ЕООД, със съдействието на фирма Qntra Technology Ltd, успешно изпълни  проект за автоматизирана паркинг система Q-Park на летище Бургас. Системата включва три входни терминала QPM-100-Entrance, три изходни терминала QPM-200-Exit, четири разплащателни терминала QPM-1000 PS, шест автоматични бариери Park Plus 100, Софтуер за паркинг решения QPS. Предстои изграждането на Паркинг система на Летище Варна.