НОВИНИ

Договор за безвъзмездна финансова помощ

Posted on

  „ДЕЙТА СИСТЕМС ИНЖЕНЕРИНГ” EООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-5098-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран от Оперативна […]

НОВИНИ

Успешно приключил проект между ДСЕ и МИЕ по процедура – „Подкрепа на научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”

Posted on

На 24.09.2012г. бe подписан договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.06-0033 „Разработване на иновативен продукт чрез индустриални научни изследвания” между „ДЕЙТА СИСТЕМС ИНЖЕНЕРИНГ” и МИЕ по процедура BG161PO003-1.1.06 – „Подкрепа на научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”. Стойността на Договора за БФП възлиза на 180 850,00 лв., като 70% от стойността му (126 595,00 лева) […]

НОВИНИ

Aвтоматизирана паркинг система на летище Бургас

Posted on

През месец Mарт фирма „Дейта Системс Инженеринг“ ЕООД, със съдействието на фирма Qntra Technology Ltd, успешно изпълни  проект за автоматизирана паркинг система Q-Park на летище Бургас. Системата включва три входни терминала QPM-100-Entrance, три изходни терминала QPM-200-Exit, четири разплащателни терминала QPM-1000 PS, шест автоматични бариери Park Plus 100, Софтуер за паркинг решения QPS. Предстои изграждането на Паркинг система на Летище Варна.

НОВИНИ

Разширение на системата за контрол на достъпа на летище Бургас

Posted on

„Дейта системс инженеринг“ завърши разширението на системата за контрол на достъпа на летище Бургас в средата на м. юли 2012г . Системата се базира на решенията на PAXTON съгласно подписания договор с „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД. Проектът беше изпълнен в срок въпреки сериозния трафик на пътници.

НОВИНИ

Консоциум ТИЕ-Ичташ ни възложи отговорна задача

Posted on

„Дейта системс инженеринг“ получи изпълнението на проекта за преместване на комуникационни и захранващи кабели на летище Варна. Консорциум „ТИЕ-Ичташ“, който изгражда новите пътнически терминали на двете черноморски летища, ни възложи отговорната задача. Проектът е от изключително значение за прогреса на строителството.

НОВИНИ

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ разширява опорната оптична мрежа на летище Бургас

Posted on

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ разширява опорната оптична мрежа на летище Бургас „Дейта системс инженеринг“ е избрана да осъществи разширението на опорната оптична мрежа на летище Бургас. Проектът трябва да осигури комуникации на района наречен „Фея“, който се намира между перона и пистата. Това е необходимо за развитието на района и за подобряване на сигурността […]

НОВИНИ

Партньор на CISCO

Posted on

Партньор на CISCO На 09.12.2011 „Дейта системс инженеринг“ получи статут на „Registered Partner“ от водещата компания за комуникационни продукти CISCO. Тази стъпка е признание за усилията на компанията за предлагане на качествени продукти и услуги в областта на комуникациите.

НОВИНИ

Партньор на IBM

Posted on

Партньор на IBM „Дейта системс инженеринг“ ЕООД вече е партньор на IBM. Синият гигант, който тази година навърши 100 години, издаде необходимите сертификати днес 29.08.2011 г. Така вече се нареждаме сред малкото фирми, които са ауторизирани да продават оборудване на IBM. Очакваме в скоро време да се появим като партньор и на сайта на IBM.

НОВИНИ

Партньор на Lenovo

Posted on

Партньор на Lenovo На 12.08.2011 „Дейта системс инженеринг“ ЕООД получи разрешение да разпространява персоналните компютърни системи на Lenovo. Тази стъпка е първият резултат за разширяване на дейността на компанията и придобиване на компетенции от значение за нашите клиенти.

НОВИНИ

Проекти на летище Бургас

Posted on

Проекти на летище Бургас „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, който управлява на концесия Летище Бургас и Летище Варна, е с амбициозна програма за изграждане на нови терминали и на двете летища. За целта трябва да се разчисти работната площадка, на която се намират някои важни за функционирането на летище Бургас сгради. След изграждане на […]